Tag Archive

วิธีการใช้งาน WordPressThai Academy Edition : Portable USB Version

Published on March 10, 2012 By admin

WordPressThai Academy Edition : Portable USB Version Version 3.3.1 เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน(3-2555) ที่ทำขึ้นมาให้นักศึกษาและผู้สนใจได้ดาวน์โหลดไปเรียนรู้ และทดลองใช้งานด้วยตนเองแบบ Offline และ Online และจะได้เข้าใจในส่วนประกอบ โครงสร้างโปรแกรมและรูปแบบการทำงาน ร่วมกับโปรแกรม Web Server Applications โดยสามารถที่จะปรับแต่ง แก้ไข โค๊ด รหัสคำสั่ง ชุดกราฟิกใดๆ และติดตั้ง จะได้เรียนรู้อย่างมั่นใจและทันใจได้ทุกที่ทุกเวลา โปรแกรมระบบจำลองแม่ข่ายบริการเว็บไซต์แบบเคลื่อนที่  จึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาโปรแกรมระบบและโปรแกรมบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ (WebServer and Web Application)เสมือนหนึ่งได้ฝึกฝนวิธีการจัดการในฐานะของ Web Administrator หรือผู้บริหารจัดการระบบ นั่นเอง วิธีการเข้าใช้งานเบื้องต้น 1.ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ชื่อ USBWebserver เพื่อเปิดระบบบริการฐานข้อมูลก่อน 2.เมือ่ปรากฏหน้าต่างของระบบUSBWebserver 8.0 แล้ว ให้คลิกปุ่มคำสั่งต่างๆตามที่ท่านต้องการใช้งานหรือจัดการระบบ ปุ่มฝั่งด้านซ้าย ความหมายการใช้งานคือ 1.ปุ่ม Root dir = ดูชื่อโฟลเดอร์ชื่อของแต่ละเว็บไซต์หรือชื่อโปรแกรมเว็บสำเร็จรูปที่ใช้จัดการเนื้อหาเว็บไซต์ 2.ปุ่ม Localhost= […]