Uncategorized

ระบบบริหารจัดการเนื้อหา(CMS) เวิร์ดเพรสไทยอิดิชั่น ฉบับอคาเดมี่อิดิชั่น เวอร์ชั่น 3.9 แบบพกพา

Posted by on April 18, 2014 at 3:12 pm

ระบบบริหารจัดการเนื้อหา(CMS) เวิรฺ์ดเพรสไทยอิดิชั่น ฉบับอคาเดมี่อิดิชั่น เวอร์ชั่น 3.9  แบบพกพาติดตั้งแล้วใน USB Webserver พร้อมใช้งานและการเรียนรู้ด้วยตนเองจากทุกที่ทุกเวลาทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ จัดการปรับแต่งให้แล้วโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม WordPressThai Edition : Academy Edition Portable  V 3.9  Customized by Assistant Professor prachid Tinnabutr : art Department Chandrakasem Rajabhat University คลิก Download  Menu

การเผยแพร่ผลงานวิจัยชุดการออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร

Posted by on December 8, 2013 at 8:41 am

การเผยแพร่ผลงานวิจัยชุดการออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ที่ประกอบด้วยไฟล์คอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ โดยใช้ชื่อว่าชุดแบบตัวพิมพ์ตระกูลซีอาร์ยู พร้อมสัญญาอนุญาตสิทธิ์ผู้ใช้ จำนวน 4 ชุด คือฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทร์จรัส 56 ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทร์จรัส 56 ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทรเกษม 56 และฟ้อนต์ ตระกูลซีอาร์ยู ลานจันทร์ 56 รวม 24 ฟ้อนต์ 24 รูปแบบน้ำหนัก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 สามารถดาวน์โหลดผลงานวิจัยฟ้อนต์ทั้ง 24 แบบ ได้ที่ http://www.chandrakasem.info/?page_id=60

วิธีการใช้งาน WordPressThai Academy Edition : Portable USB Version

Posted by on March 10, 2012 at 2:32 pm

WordPressThai Academy Edition : Portable USB Version Version 3.3.1 เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน(3-2555) ที่ทำขึ้นมาให้นักศึกษาและผู้สนใจได้ดาวน์โหลดไปเรียนรู้ และทดลองใช้งานด้วยตนเองแบบ Offline และ Online และจะได้เข้าใจในส่วนประกอบ โครงสร้างโปรแกรมและรูปแบบการทำงาน ร่วมกับโปรแกรม Web Server Applications โดยสามารถที่จะปรับแต่ง แก้ไข โค๊ด รหัสคำสั่ง ชุดกราฟิกใดๆ และติดตั้ง จะได้เรียนรู้อย่างมั่นใจและทันใจได้ทุกที่ทุกเวลา โปรแกรมระบบจำลองแม่ข่ายบริการเว็บไซต์แบบเคลื่อนที่  จึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาโปรแกรมระบบและโปรแกรมบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ (WebServer and Web Application)เสมือนหนึ่งได้ฝึกฝนวิธีการจัดการในฐานะของ Web Administrator หรือผู้บริหารจัดการระบบ นั่นเอง วิธีการเข้าใช้งานเบื้องต้น 1.ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ชื่อ USBWebserver เพื่อเปิดระบบบริการฐานข้อมูลก่อน 2.เมือ่ปรากฏหน้าต่างของระบบUSBWebserver 8.0 แล้ว ให้คลิกปุ่มคำสั่งต่างๆตามที่ท่านต้องการใช้งานหรือจัดการระบบ ปุ่มฝั่งด้านซ้าย ความหมายการใช้งานคือ 1.ปุ่ม Root dir = ดูชื่อโฟลเดอร์ชื่อของแต่ละเว็บไซต์หรือชื่อโปรแกรมเว็บสำเร็จรูปที่ใช้จัดการเนื้อหาเว็บไซต์ 2.ปุ่ม Localhost= […]

prachid @ sourceforge : wordpress thai edition project

Posted by on March 9, 2012 at 8:03 am

prachid at sourceforge : wordpressthai project WordPress Thai  Academy Edition : Current version and customisation for Thai educated, can find and download from Sourcefoge.net or click on this image to link to the project homepage.

What is a blog?

Posted by on March 7, 2012 at 10:52 am

What is a blog? A blog, which is short for weblog, is a website that usually contains regular entries like any other kind of log. These entries can be of various types such as commentary, descriptions of events, photos, videos, personal remarks, or political ideas. They are usually displayed in reverse chronological order, with the […]

Welcome to WordPressthai.com

Posted by on January 9, 2012 at 9:05 pm

Welcome to WordPressthai.com  สวัสดีครับกำลังยกเครื่องใหม่ครับ  3 ปีกว่าแล้วล้างใหม่ซะที ทะยอยทำ ตามเวลานะครับ หากต้องการติดตาม สอบถาม ข่าวสารให้ไปที่บล็อกสำรองได้อีกแห่งที่ http://wordpressthaiedition.blogspot.com ครับกำลังเชื่อมสร้างไว้เช่นกัน  ช่วงปิดเทอมคงมีเวลาทำต่อ ดูวิดีโอที่อัดจากการผมสอนได้ที่ www.youtube.com/prachid0071