ระบบบริหารจัดการเนื้อหา(CMS) เวิร์ดเพรสไทยอิดิชั่น ฉบับอคาเดมี่อิดิชั่น เวอร์ชั่น 3.9 แบบพกพา

ระบบบริหารจัดการเนื้อหา(CMS) เวิรฺ์ดเพรสไทยอิดิชั่น ฉบับอคาเดมี่อิดิชั่น เวอร์ชั่น 3.9  แบบพกพาติดตั้งแล้วใน USB Webserver พร้อมใช้งานและการเรียนรู้ด้วยตนเองจากทุกที่ทุกเวลาทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ จัดการปรับแต่งให้แล้วโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม WordPressThai Edition : Academy Edition Portable  V 3.9  Customized by Assistant Professor prachid Tinnabutr : art Department Chandrakasem Rajabhat University คลิก Download  Menu

การเผยแพร่ผลงานวิจัยชุดการออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร

การเผยแพร่ผลงานวิจัยชุดการออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ที่ประกอบด้วยไฟล์คอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ โดยใช้ชื่อว่าชุดแบบตัวพิมพ์ตระกูลซีอาร์ยู พร้อมสัญญาอนุญาตสิทธิ์ผู้ใช้ จำนวน 4 ชุด คือฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทร์จรัส 56 ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทร์จรัส 56 ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทรเกษม 56 และฟ้อนต์ ตระกูลซีอาร์ยู ลานจันทร์ 56 รวม 24 ฟ้อนต์ 24 รูปแบบน้ำหนัก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 สามารถดาวน์โหลดผลงานวิจัยฟ้อนต์ทั้ง 24 แบบ ได้ที่ http://www.chandrakasem.info/?page_id=60

วิธีการใช้งาน WordPressThai Academy Edition : Portable USB Version

WordPressThai Academy Edition : Portable USB Version Version 3.3.1 เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน(3-2555) ที่ทำขึ้นมาให้นักศึกษาและผู้สนใจได้ดาวน์โหลดไปเรียนรู้ และทดลองใช้งานด้วยตนเองแบบ Offline และ Online และจะได้เข้าใจในส่วนประกอบ โครงสร้างโปรแกรมและรูปแบบการทำงาน ร่วมกับโปรแกรม Web Server Applications โดยสามารถที่จะปรับแต่ง แก้ไข โค๊ด รหัสคำสั่ง ชุดกราฟิกใดๆ และติดตั้ง จะได้เรียนรู้อย่างมั่นใจและทันใจได้ทุกที่ทุกเวลา

โปรแกรมระบบจำลองแม่ข่ายบริการเว็บไซต์แบบเคลื่อนที่  จึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาโปรแกรมระบบและโปรแกรมบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ (WebServer and Web Application)เสมือนหนึ่งได้ฝึกฝนวิธีการจัดการในฐานะของ Web Administrator หรือผู้บริหารจัดการระบบ นั่นเอง
วิธีการเข้าใช้งานเบื้องต้น
1.ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ชื่อ USBWebserver เพื่อเปิดระบบบริการฐานข้อมูลก่อน
2.เมือ่ปรากฏหน้าต่างของระบบUSBWebserver 8.0 แล้ว ให้คลิกปุ่มคำสั่งต่างๆตามที่ท่านต้องการใช้งานหรือจัดการระบบ
ปุ่มฝั่งด้านซ้าย ความหมายการใช้งานคือ
1.ปุ่ม Root dir = ดูชื่อโฟลเดอร์ชื่อของแต่ละเว็บไซต์หรือชื่อโปรแกรมเว็บสำเร็จรูปที่ใช้จัดการเนื้อหาเว็บไซต์
2.ปุ่ม Localhost= แสดงตำแหน่งที่อยู่หรือชื่อ URL อันเป็นหน้าแรกของเครื่องแม่ข่ายบริการหลักที่เปิดบริการให้เข้าถึงได้ทางอินเตอร์เน็ตผ่านช่องทางหรือพอร์ทหมายเลข8080(Port:8080)โดยแสดงชื่อในเว็บบราวเซอร์คือ http://localhost:8080
หากต้องการเข้าถึงหน้าหน้าเสมือนจริงของเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้การบริการของเครื่องแม่ข่ายที่อนุญาตให้แสดงออนไลน์ในระบบนี้ด้วย ให้พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์(ชื่อเว็บไซต์)ที่ปรากฏมีใน Root dir เช่น http://localhost:8080/wordpressthaedition จะเข้าไปหน้าเว็บที่แสดงผลและการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมเวิร์ดเพรสบล็อก นั่นเอง
3.ปุ่ม PhpMyAdmin = เป็นปุ่มเข้าใช้งานสร้างชื่อฐานข้อมูล(Database)ไว้รองรับการติดต่อเข้าใช้-จัดเก็บ-ค้นคืนให้แก่โปรแกรมการจัดการเนื้อหาต่างๆ ซึ่งในที่นี้คือ MySQL

ปุ่มฝั่งด้านขวา ความหมายแสดงสถานะการเปิด-ปิดใช้งานโปรแกรมระบบบริการหลักของเครื่องแม่ข่าย เช่น หากมีปุ่มเครื่องหมายถูกสีเขียวหลัง Apache และ Mysql หมายถึง ได้เปิดระบบบริการอินเตอร์เน็ต ด้วยโปรแกรม Apache และเปิดใช้งานโปรแกรม Mysql ให้รองรับการใช้งานให้เรียบร้อยแล้ว
ส่วนปุ่ม Setting นั้น เป็นการตั้งค่า-เปลี่ยนหมายเลขช่องพอร์ทในการติดต่อ(Connection)เข้าใช้-เข้าถึง(Internet/Database Access Port)ฐานข้อมูลและหน้าเว็บไซต์
เข้าสู่ระบบ-หน้าศูนย์จัดการระบบโดยใช้ User Name และ Password  “admin”

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่เว็บบล็อก wordpressthaiedition.blogspot.com  ร่วมแชร์ร่วมคิดและร่วมเขียนบล็อกร่วมกัน หรือ ให้ติดต่อสอบถามได้ที่ ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. โทร 0896670091  อีเมลติดต่อ prachid@prachid.com ,prachid007@gmail.com,prachid@wordpressthai.com

prachid @ sourceforge : wordpress thai edition project

prachid at sourceforge : wordpressthai project
prachid at sourceforge : wordpressthai project

WordPress Thai  Academy Edition : Current version and customisation for Thai educated, can find and download from Sourcefoge.net or click on this image to link to the project homepage.

What is a blog?

What is a blog?
A blog, which is short for weblog, is a website that usually contains regular entries like any other kind of log. These entries can be of various types such as commentary, descriptions of events, photos, videos, personal remarks, or political ideas. They are usually displayed in reverse chronological order, with the most recent additions on the top. These entries can be organized in a variety of ways—by date, by topic, by subject, and so on.
A blog is a special type of website that gets updated regularly. Unlike a site where the content is static, a blog behaves more like an online diary wherein the blogger posts regular updates. Hence, blogs are dynamic with ever-changing content. A blog can be updated with new content and the old content can be changed or deleted at any time.

บล็อกคืออะไร?
บทความโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.

“Blog” เป็นคำที่เรียกย่อมาจากศัพท์คำว่า Weblog หรือ Web Blog เป็นคำที่ใช้อธิบายลักษณะของการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารหรือสารสนเทศรูปแบบต่างๆ ที่ส่งเข้า (Input)เพื่อการจัดเก็บ (Store) และค้นคืน (Forward) ได้ในระบบเว็ปไซต์เป็นระยะๆ ซึ่งโดยปกติจึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นระบบการปรับปรุงและนำเสนอสาระเนื้อหาต่างๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา การเขียนบันทึกประจำวันส่วนตัว ที่เป็นบันทึกจากประสบการณ์ ความรู้หรือการเล่าเรื่องที่เป็นสาระใดๆ ทั้งที่เป็นประเด็นส่วนตัว ประเด็นด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ แล้วนำเสนอขึ้นเผยแพร่ไว้เป็นองค์ความรู้ หรือนำเสนอเป็นประเด็น แง่คิด คำคมและหรือตั้งเป็นประเด็นให้ผู้อ่านท่านอื่นๆที่สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วม อภิปราย แสดงความคิดเห็นหรือให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเขียนร่วม ร่วมเชื่อมโยงอ้างอิงไปใช้ได้ผ่านทางเว็บไซต์

“Blog” is an abbreviated version of “weblog,” which is a term used to describe web sites that maintain an ongoing chronicle of information. A blog is a frequently updated, personal website featuring diary-type commentary and links to articles on other Web sites. Blogs range from the personal to the political, and can focus on one narrow subject or a whole range of subjects. Ref From
Blog (n.) Short for Web log, a blog is a Web page that serves as a
publicly accessible personal journal for an individual. Typically
updated daily, blogs often reflect the personality of the author Ref From

ดังนั้น Blog เป็นคำนามและคำย่อของคำว่า Web log คือ หน้าเว็บเพจที่เป็นเหมือนวารสารส่วนตัว ที่เปิดเป็นเวทีสาธารณะให้ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกระทำได้หรือใช้เฉพาะ ส่วนตัว โดยทั่วไปแล้วจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเข้าทุกวัน และแต่ละบล็อกมักจะสะท้อนถึงความเป็นปัจเจกของผู้เขียนแต่ละคนด้วยนั่นเอง

Welcome to WordPressthai.com

Welcome to WordPressthai.com  สวัสดีครับกำลังยกเครื่องใหม่ครับ  3 ปีกว่าแล้วล้างใหม่ซะที ทะยอยทำ ตามเวลานะครับ หากต้องการติดตาม สอบถาม ข่าวสารให้ไปที่บล็อกสำรองได้อีกแห่งที่ http://wordpressthaiedition.blogspot.com ครับกำลังเชื่อมสร้างไว้เช่นกัน  ช่วงปิดเทอมคงมีเวลาทำต่อ ดูวิดีโอที่อัดจากการผมสอนได้ที่ www.youtube.com/prachid0071